Sharp MVO jaarverslag onze mensen

Introductie

We waren eind 2021 in totaal met 78 medewerkers, waarvan 62 medewerkers voor ons hoofdkantoor in Utrecht werkten, 3 medewerkers werkzaam waren bij onze service-unit in Houten (Nederland) en 13 medewerkers bij ons verkoopkantoor in Mechelen (België).
Ook 2021 werd gekenmerkt door een jaar met coronamaatregelen, waardoor de collega’s op kantoor in wisselende samenstelling met elkaar fysiek samenwerkten. Voor accountmanagers, engineers en servicemedewerkers bleven de werkzaamheden bij klanten en in de werkplaats -binnen de gestelde kaders- grotendeels doorgaan. Zo hebben we goed onderling contact gehouden en onze dienstverlening gewaarborgd.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid en samenwerking
Nora Taadou werkt 4,5 jaar voor Sharp als Accountmanager Office Solutions in de regio Amsterdam. Haar regionale team bestaat uit vijf collega’s. Ze vindt het super leuk om voor Sharp te werken, omdat ze veel vrijheid krijgt om haar werkzaamheden op haar eigen manier uit te voeren en zo de targets te behalen. Tegelijkertijd heeft ze een goede relatie met haar collega’s, zodat het ook makkelijk is om even wat te overleggen.

Het nieuwe normaal
Vanuit haar functie bezoekt of belt ze met klanten om met hen na te gaan of de dienstverlening nog naar wens is, nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om contractaanpassingen te bespreken. Ook benadert ze nieuwe klanten om te kijken of Sharp wat voor hen kan betekenen en neemt ze hen mee naar de showroom in Utrecht. Zo ziet ze ook de collega’s op kantoor weer, al zorgt ze er altijd voor dat zij 1 keer per week op kantoor is.  
Het contact met klanten is wel veranderd door de coronatijd. Daar waar iedereen het eerst spannend vond om te videobellen, is het nu het nieuwe normaal. Ze houdt dan ook in de gaten dat wanneer het kan, ze een call opzet naast de bezoeken die ze aflegt. Zo is contact voor beide zijden, als het kan, niet alleen efficiënter maar wordt ook energie bespaart.

 

Diversiteit
Hiervoor heeft Nora bij DE gewerkt en advies gegeven over koffie- en theeconcepten. Ze werd toen benaderd met het aanbod om voor Sharp Electronics Benelux te komen werken en ze heeft daar geen spijt van gehad. Sharp is een fijn en divers bedrijf, met mensen van diverse leeftijden en achtergronden. Er valt natuurlijk altijd wat te verbeteren. Zo heeft ze de organisatie laten weten graag verder opgeleid te worden. Het bleek dat door corona het nieuwe competentiemanagementprogramma stil was komen te liggen, maar dat gaat in 2022 uitgerold worden. Daar verheugt ze zich op, want naast de dagelijkse bezigheden, maakt ze graag weer een stap vooruit.

 

Personeelsbeleid

Medewerkers

De meeste medewerkers hebben een vast contract en werken voltijd. De man-vrouwverhouding in ons bedrijf was zowel in 2021 als 2020 85%:15%. De directie en het managementteam bestaan uit 6 mannen en 1 vrouw (86%:14%). Een van onze speerpunten op langere termijn (2024) is om de diversiteit van ons medewerkersbestand en managementteam te vergroten, maar omdat de doorstroom bij ons bedrijf niet groot is, is er weinig ruimte om hier grote veranderingen in één keer teweeg te brengen. Zo zijn er in 2021 12 medewerkers uit dienst gegaan en 8 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. De positieve kant van dit gegeven is dat medewerkers vaak lang bij Sharp blijven werken: jubilea van 12,5 en 25 jaar dienstverband zijn geen uitzondering.

Met ons wervings- en diversiteitsbeleid blijven we alert op mogelijkheden om meer vrouwen en meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of in te huren, om onze diversiteit te vergroten.

Daarnaast hebben wij in 2021 1 meewerkstage aan een Vmbo’er kunnen bieden

Ruime sociale voorzieningen

Sharp Electronics Benelux is een werkgever met ruime sociale voorzieningen voor medewerkers. Zo zijn er 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 12 Atv-dagen, een 13e maand, provisie voor verkoopmedewerkers, mogelijkheden voor een bonus of award voor alle medewerkers en is er een budget voor sociale activiteiten. Sharp Electronics Benelux is aangesloten bij de ICK-CAO voor de ICT-sector.

In 2021 is er een bedrag van € 14.041 aan opleidingen besteed. Dit waren onder meer herhalingscursussen op het gebied van veiligheid, maar ook een ‘Pensioen in Zicht’ cursus, een training in het kader van re-integratie, technische opleidingen en een coaching traject.

Personeelsbestand 2019-2021

Gezondheid en welzijn

Vitaliteit

Goede gezondheid en welzijn is een van de speerpunten van Sharp Electronics Benelux. Er wordt al sinds 2019 ingezet op het online beschikbaar stellen van een ruim aanbod aan trainingsmodules in het kader van vitaliteit in combinatie met het versterken van competenties van medewerkers via ‘Good Habits’. Eind 2021 hebben we dit uitgebreid met het beschikbaar stellen van meer dan 1000 trainingsmodules uit het programma ‘Lekker bezig’, waar niet alleen vaardigheidstrainingen, maar ook kennisgerichte trainingen en coaching te volgen zijn. Ook hebben we in 2021 een samenhangend vitaliteitsbeleid opgesteld, dat we vanaf 2022 verder gaan uitrollen.

(Zie voor een uitgebreide beschrijving: https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/dienstverlening/lekkerbezig)

We zullen dan ook de ‘oude’ functionerings- en beoordelingsgesprekken gaan vervangen door regelmatige gesprekken in het kader van gestructureerd opbouwen van competenties  

Ziekteverzuim

Ons ziekteverzuim was in 2021 4,7%. Dit was nog een heel ander verhaal in 2020, toen was het nog 7,3%. Ziekteverzuim is niet geheel door ons aan te sturen, aangezien het in 2020 met name werd veroorzaakt door een aantal langdurig zieken met niet-werk gerelateerde oorzaken. Ons kortdurend ziekteverzuim was in 2021 echter ook lager: 0,6% ten opzichte van 0,8% in 2020. Ter vergelijking: het totale ziekteverzuim was in Nederland in 2021 gemiddeld 4,9% voor alle werkenden en 4,5% voor de handel (CBS, 2022). In België was het ziekteverzuim gemiddeld 5,7% voor kort- en middellang verzuim van alle werkenden uit de private sector (SD Worx, 2022). Er hebben zich gelukkig geen incidenten of ongevallen voorgedaan.

Jezelf kunnen zijn

Eind 2021 hebben we ook weer een medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) uitgevoerd. In 2022 worden er, onder coördinatie van HR, per afdeling actieplannen opgesteld voor aandachtspunten. Ook wordt onze Sharp denktank ingeschakeld.
We zijn blij dat onze kernwaarden, respect voor elkaar en jezelf kunnen zijn, bevestigd worden door de uitkomsten van het MTO.
Ons vorige MTO werd uitgevoerd in 2019. Een van de zaken die hieruit kwam was dat medewerkers zich niet altijd goed geïnformeerd voelden over de strategische koers van onze organisatie. We hebben toen onder andere ingesteld dat onze CEO Peter Hoorn maandelijks roulerend bij de afdelingen langs ging (fysiek en daarna digitaal). Dit is positief ontvangen door zowel medewerkers als directie. Vanaf 2021 zal een MTO halfjaarlijks uitgevoerd worden, aangestuurd door ons Europese hoofdkantoor.

Interne gedragscode

Er is vanuit Sharp Corporation, onze internationale moedermaatschappij, een intern ‘Handvest voor verantwoord ondernemen’ vastgesteld voor alle medewerkers. Hierin zijn richtlijnen over de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Eerlijk en open management
  • Continu verhogen klanttevredenheid (inclusief aandacht voor milieu, veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid)
  • Transparantie informatie/bescherming vertrouwelijke informatie derden
  • Behoud milieu
  • Eerlijke en vrije concurrentie
  • Mensenrechten (discriminatie, kinderarbeid, gedwongen arbeid)
  • Arbeidsrechten (diversiteit, veiligheid)
  • Lokale gemeenschappen (onderwijs, milieu, sociaal welzijn).

Het handvest is gebaseerd op de relevante internationale richtlijnen UN Global Compact, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, ISO 26000, OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Code of Conduct van de Responsible Business Alliance (alliantie van toonaangevende elektronische bedrijven in de wereld), Universele verklaring van de rechten van de mens en ILO fundamentele arbeidsrechten.

Sharp Opening